KEO NỐI BĂNG TẢI

Giá liên hệ

KEO NỐI BĂNG TẢI

  • Giá liên hệ
  • Xuất xứ: Đức
  • Bảo hành: 1 năm

 

 

Địa chỉ Số 21 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.
Email pktxuantruong@gmail.com