Văn phòng giao dịch: Số 21 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline 092 323 9595 – 0904 645 621

 Email pktxuantruong@gmail.com