GHIM, KẸP NỐI BĂNG TẢI

Giá liên hệ

  • Mã Sản Phẩm:Ghim,Kẹp,Keo nối băng tải
  • Tình Trạng Hàng:Hàng rất nhiều
  • Số Lượng/1Ri:99999999
Địa chỉ Số 21 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.
Email pktxuantruong@gmail.com