Băng tải trơn mới

Giá liên hệ

– Độ dầy dây cao su phụ thuộc vào số lớp bố : 3- 6 lớp bố
– Chiều rộng dây theo yêu cầu của khách hàng
– Chu vi nối tròn tùy theo yêu cầu của khách hàng

Địa chỉ Số 21 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.
Email pktxuantruong@gmail.com